A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Вапнярська громада
Вінницька область, Томашпільський район

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Вапнярської ОТГ - оголошує конкурс !!

 Додаток 1

до наказу Відділу освіти, культури, молоді та спорту № 147  від 11.09.2018 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Відділу освіти, культури, молоді та спорту № 147 від 11.09.2018 р.

 

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу на посаду директора

Вапнярської загальноосвітньої школи I-III ступенів №1

 ім. І.Д.Черняховського Вапнярської селищної ради

об’єднаної територіальної громади Томашпільського району Вінницької області

1. Найменування і місцезнаходження закладу:

Вапнярська загальноосвітня школа I-III ступенів №1  ім. І.Д.Черняховського Вапнярської селищної ради об’єднаної територіальної громади Томашпільського району Вінницької області, розташована за адресою: 24240, Вінницька область, Томашпільський район, смт Вапнярка, вул. Островського, 2.

2. Найменування посади та умови оплати праці:

Найменування посади: директор.

Умови оплати праці: відповідно до вимог наказу Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 № 557, постанови Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 № 1298, Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102, Постанови КМУ  № 22 від 11.01.2018, надбавки та доплати відповідно до постанови КМУ №373 від 23.03.2011.

3. Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу:

Керівником закладу освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу педагогічну освіту на рівні магістра (спеціаліста), стаж педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, фізичний і психічний стан, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

4. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають у Відділ освіти, культури, молоді та спорту (смт.Вапнярка, вул. Незалежності, 140) наступні документи:

- заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

- автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

- копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

- копію документа про вищу педагогічну освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

- копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент подання;

- довідку про відсутність судимості;

- мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може надати інші документи, які підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе заявник.

Заява про участь у конкурсі та пакет документів подаються особисто (або уповноваженою, згідно з довіреністю, особою).

5. Дата, місце та етапи проведення конкурсного відбору:

Документи подаються у Відділ освіти культури, молоді та спорту відповідальній особі – Чумак Юлії Анатоліївні за адресою:            

вул. Незалежності,140, смт. Вапнярка, Томашпільського району, Вінницької області.

Конкурсний відбір включає такі етапи:

- з  12 вересня 2018 р. по 11 жовтня 2018 р. – подання претендентами документів;

- з 12 жовтня 2018 р. по  19 жовтня 2018 р. – перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам та прийняття рішення про допущення кандидатів до участі в конкурсному відборі;

- 22  жовтня 2018 р. – ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;

- 23 - 26 жовтня 2018 р. – проведення конкурсного відбору (за рішенням конкурсної комісії дата і час будуть повідомлені додатково);

- визначення переможця та оприлюднення результатів конкурсу на офіційному сайті Вапнярської об’єднаної територіальної громади та на сайті Вапнярської загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 ім. І.Д.Черняховського Вапнярської селищної ради об’єднаної територіальної громади Томашпільського району Вінницької області  (упродовж двох робочих днів з дня завершення конкурсу).

6. Дата та місце початку конкурсного відбору, його складові та тривалість:

- 23 - 26 жовтня 2018 р. – проведення конкурсного відбору (за рішенням конкурсної комісії дата і час будуть повідомлені додатково) відбудеться в приміщенні сесійної зали Вапнярської селищної ради (смт. Вапнярка, вул.Незалежності, 140).

Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

- перевірки знань законодавства України у сфері освіти, зокрема Законів України «Про освіту»«Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р;

- перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;

- публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти на 3 роки, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії.

7. Прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору та приймає документи для участі в конкурсі: 

Чумак Юлія Анатоліївна

 0978436088  - vapn.osvita@ukr.net

Додаток 3

до наказу Відділу освіти, культури, молоді та спорту № 147 від 11.09.2018 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Відділу освіти, культури, молоді та спорту № 147 від 11.09.2018 р.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ 
для перевірки знань законодавства України у сфері освіти

 1. Що не належить до повноважень керівника закладу освіти?
 2. Принципи освітньої діяльності.
 3. Форми повної загальної середньої освіти.
 4. Типи закладів загальної середньої освіти.
 5. Що таке «Інформальна освіта» ?
 6. Як за змістом класифікуються  кваліфікації?
 7. Що таке «Атестація педагогічних працівників»?
 8. Як фінансуються опорні школи та їх філії?
 9. Що є установчими документами закладу загальної середньої освіти?
 10. Державний стандарт загальної середньої освіти – це?
 11. Опорний заклад освіти – це?
 12.  Основне джерело фінансування суб’єктів освітньої діяльності відповідно до законодавства є - ?
 13.  До якої інформації та документів повинен бути відкритий доступ на веб-сайтах закладів освіти (у разі їх відсутності - на веб-сайтах засновників)?
 14.  Хто контролюватиме якість освіти за новим законом «Про освіту»?
 15. Які новації для початкової освіти пропонує Закон України «Про освіту»?
 16. Що передбачає академічна свобода вчителя?
 17.  Закон України «Про освіту» передбачає автономію закладів освіти. Що з цього списку НЕ зможе робити керівник закладу освіти?
 18.  На що сфокусовані Нові освітні стандарти ?
 19. Що з цього списку не передбачає дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками?
 20. Самоплагіат – це?
 21. Фабрикація -  це?
 22. Фальсифікація – це?
 23. Яка максимальна наповнюваність класів закладів загальної середньої освіти?
 24. Ким затверджується розподіл педагогічного навантаження у закладі загальної середньої освіти?
 25. Які нові форми атестації педагогічних працівників передбачені в НУШ?
 26.  Які граничні терміни перебування керівника закладу освіти на посаді передбачає законодавство?
 27.  Чи має право керівник закладу загальної середньої освіти оголосити конкурс на вакантну посаду?
 28.  Хто має право призначати на посади та звільняти з посад педагогічних працівників? 
 29. Чи вірним є твердження, що усі питання, що стосуються трудових відносин, вирішує керівник закладу освіти відповідно до трудового законодавства?
 30.  Що таке інклюзивне навчання?
 31.  Особа має право здобувати освіту в різних формах або поєднуючи їх. Які форми здобуття освіти пропонує Закон України «Про освіту»?
 32.  Які підходи до мови освіти передбачає Закон України «Про освіту»?
 33. На засадах якої моделі освіти буде працювати Нова українська школа?
 34. Якими є особливості початкової освіти в Новій українській школі?
 35. Розкрийте поняття Державного стандарту загальної середньої освіти?
 36. Який орган здійснює ліцензування освітньої діяльності закладів загальної середньої освіти?
 37.  Хто здійснює управління закладом загальної середньої освіти в межах повноважень, визначених законами та установчими документами?
 38.  Як законодавство трактує поняття «засновник закладу освіти»?
 39. Як законодавство трактує поняття «заклад освіти»?
 40.  Хто несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу загальної середньої освіти?
 41.  Які повноваження педагогічної ради визначає Закон України «Про освіту»?
 42.  Які категорії дітей належать до категорії «діти з особливими освітніми потребами»?
 43. Що в собі поєднує профільне навчання, згідно нового Закону України «Про освіту»?
 44. Хто з педагогічних працівників має брати участь у засіданнях педагогічної ради?
 45.  Що розуміється під терміном «надання освітніх послуг»?
 46. На яких засадах відбувається сертифікація педагогічного працівника?
 47. Хто приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування, типу і форми власності?
 48.  Упродовж якого терміну згідно із Законом України «Про освіту» засновникам закладів освіти рекомендовано привести установчі документи у відповідність із законодавством?
 49. Як формуються групи продовженого дня у школах?
 50. На підставі яких документів проводиться зарахування учнів до першого класу закладу загальної середньої освіти?
 51. На основі чого здійснюється навчання дітей з особливими освітніми потребами?
 52.  Назвіть рівні повної загальної середньої освіти, передбачені Законом України «Про освіту». 
 53.  У чому полягає кадрова автономія школи?
 54. Що є підставою для запровадження індивідуальної форми навчання в закладах загальної середньої освіти є?
 55. Що необхідно розуміти під  гуманізацією освіти?
 56.  Яка гуманістична ідея лежить в основі філософії Державного стандарту початкової освіти?
 57.  Що є колегіальним органом управління закладом освіти в Новій українській школі згідно законодавства?
 58. Яка проблема потребує розв’язання, згідно із Концепцією
  реалізації державної політики у сфері реформування 
  загальної середньої освіти “Нова українська школа” 
  на період до 2029 року?
 59. Які строки реалізації Концепції
  реалізації державної політики у сфері реформування 
  загальної середньої освіти “Нова українська школа” 
  на період до 2029 року?
 60. Чому сприятиме впровадження Концепції  реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року?

Додаток 4

до наказу Відділу освіти, культури, молоді та спорту № 147  від 11.09.2018 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Відділу освіти, культури, молоді та спорту № 147 від 11.09.2018 р.

ЗРАЗОК

ситуаційного завдання на перевірку професійних компетентностей кандидата на посаду керівника закладу загальної середньої освіти

 

Завдання 1.Прокоментуйте ситуацію.

 Педагог досить авторитарно проводить уроки, при цьому рівень навчальних досягнень учнів - невисокий. Спілкуючись з колегами в учительській він ставить питання: «Не розумію, що робити зі своїм класом! Мене не слухають на уроці, не бажають виконувати запропоновані завдання!». Що можуть порадити колеги і які можуть бути дії керівника закладу освіти?

Додаток 5

до наказу Відділу освіти, культури, молоді та спорту № 147  від 11.09.2018 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Відділу освіти, культури, молоді та спорту № 147 від 11.09.2018 р.

УМОВИ ТА КРИТЕРІЇ

оцінювання тестування на знання законодавства України

у сфері освіти

 1. Кандидат обирає один із запропонованих  білетів із тестовими завданнями.
 2. Перед вирішенням тестових завдань на аркуші обов'язково вказуються прізвище, ім'я та по батькові кандидата, варіант тестового завдання. Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата вирішення тестових завдань.
 3. Тестування містить 30 тестових завдань, які формуються із загального переліку питань.
 4. Кожне тестове завдання передбачає 6 варіантів відповідей, один з яких є правильним.
 5. Тестування проводиться у письмовій формі тривалістю 60 хвилин.
 6. Результати тестування оцінюються за наступною системою:
 • 1 бал за правильну відповідь;
 • 0 балів за неправильну відповідь.
 1. Максимальна кількість балів, які може отримати кандидат за підсумками тестування, становить 30 балів.
 2. Кандидати, які за результатами тестування набрали менше 15  балів, не допускаються до наступного етапу конкурсу.

УМОВИ ТА КРИТЕРІЇ

оцінювання ситуаційного завдання

 1. Кандидат обирає один із запропонованих варіантів ситуаційних завдань.
 2. Перед вирішенням ситуаційного завдання на аркуші обов'язково вказуються прізвище, ім'я та по батькові кандидата, варіант ситуаційного завдання. Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата вирішення ситуаційного завдання.
 3. Ситуаційне завдання кандидати виконують письмово державною протягом 30 хвилин.
 4. Для оцінки та перевірки професійних компетентностей кандидатів шляхом вирішення ситуаційного завдання використовується 3-ох бальна система:
 • 3 бали отримують кандидати, які виявили глибокі знання та успішно справилися із ситуаційним завданням;
 • 2 бали отримують кандидати, які виявили розуміння поставленого завдання та виконали його на задовільному рівні;
 • 1 бал отримують кандидати, які виконали завдання на низькому рівні або не виконали його у встановлений час.
 1. Кандидати, які під час розв’язання ситуаційного завдання отримали середній бал менше ніж 2 бали вважаються такими, що не пройшли конкурс. Такі кандидати не допускаються до наступного етапу конкурсу.

УМОВИ ТА КРИТЕРІЇ

оцінювання публічної презентації перспективного плану розвитку закладу на 3 роки

 1. Публічна презентація перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти проводиться з метою оцінки відповідності професійної компетентності кандидата. На публічну презентацію кандидатам відводиться час до 20 хвилин.

2. Для оцінювання результату публічної презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти використовується 3-х бальна система:

 - 3 бали отримують кандидати, які в перспективному плані повністю охопили всі напрямки роботи закладу освіти (презентація демонструє точне розкриття методів вирішення поставлених завдань та містить велику кількість оригінальних заходів з їх вирішенням; доповідач переконливо і повно відповідає на всі питання); 

- 2 бали  отримують кандидати, які не охопили всі напрямки розвитку закладу освіти (в презентації не чітко висвітлені методи вирішення поставлених завдань та містять традиційні заходи вирішення завдань; порушено логіку виступу, неповна система аргументації; доповідач не на всі питання може знайти переконливі відповіді);  

- 1 бал отримують кандидати, які окреслили частково окремі напрямки розвитку закладу освіти (в презентації використані матеріали, що не розкривають методи вирішення поставлених завдань, немає аргументів, повне порушення логіки виступу; доповідач не може відповісти на питання).

3. Кандидати, які за демонстрацію публічної презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти отримали менше ніж 2 бали вважаються такими, що не пройшли конкурсний відбір.

4. Максимальна кількість балів, яку може отримати кандидат на посаду керівника закладу загальної середньої освіти за всі етапи конкурсу, становить 36 балів. 

 

Вітаємо з Днем Народження!

Сьогодні, 14 липня 2019 р. святкує свій День Народженя член виконавчого комітету Вапнярської селищної ради 

11:48 13.07.2019

Вітаємо з Днем Народження!

Сьогодні, 14 липня 2019 року святкує свій День Нароження наша колега, спеціаліст юрист відділу освіти, культури  молоді, та спорту Вапнярської ОТГ 

11:28 13.07.2019

Вітаємо з Днем Народження!

 Сьогодні, 09 липня 2019 р. святкує свій День Народження, наша колега спеціаліст І-ї категорії з юридичних питань Вапнярської селищної ради   

08:20 09.07.2019

gromada.org.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь